Profily pedagogů

Elena Slunečková

pedagožka, gymnastka

 

 

Děti jí na cestě dospělým životem provázejí již od maturity. Postupně pracovala v sociálních zařízeních, jak s dětmi, tak i s dospělými. Vždy ji zajímal pohyb dětí a člověka jako takového. Poměrně dlouhá cesta k prvnímu vzpřímení a prvnímu kroku. To, jak pohyb ovlivňuje a přímo souvisí s mozkovými činnostmi a celkovým fungováním člověka.

Studovala akreditovaný kurz Evy Kiedroň „Kurz plavání kojenců a dětí různých věkových kategorií“. V rámci tohoto studia i kurz „Psychomotorický vývoj“ a „Záchrana tonoucího“. Účastnila se lektorského kurzu sportu D-YOGI FLY. Následně vedla kurzy této létající jógy pro děti i dospělé. Od toho byl už jen krůček ke společnosti Cirqeon, která pořádá kurzy nového cirkusu pro širokou veřejnost a zároveň školí cirkusové pedagogy. Dále prošla seznamovacím kurzem s Bothmerovou gymnastikou. Inspirující pro ni jsou Martin Baker, Susan Kelly, která propojuje waldorfskou pedagogiku s lesní pedagogikou formou hry v přírodě a v neposlední řadě Kevin Davidson se svými kruhovými tanci a hrami pro děti.

Vede kroužky nového cirkusu v Táboře. Spolupracuje s novým cirkusem v Českých Budějovicích „Bude cirkus“. Je matkou čtyř dětí. A jedním z pedagogů v Janíčku.

Valérie Procházková

ředitelka a zakladatelka o.p.s.

 

Vystudovala Akademii sociálního umění Tabor, obor Léčebná pedagogika, sociální a umělecká terapie. Během studia absolvovala roční praxi s dospělými lidmi s postižením v léčebně pedagogickém zařízení Camphill Lebensgemeischaft Königmühle v Německu.

Devět let působila jako lektorka v Akademii sociálního umění Tabor, kde se zabývala především goetheanistickým pozorováním přírody, divadlem, sociální prací v rámci třídního kruhu a tématikou životního příběhu člověka. Dále vedla umělecké dílny a semináře pro různé věkové i sociální skupiny a rozšiřovala své zkušenosti na odborných stážích v sociální i pedagogické oblasti. Byla členem organizačního týmu, pořádala kongresy, reprezentovala na odborných konferencích, koordinovala projekty, zabývala se propagací a vedením studijního oddělení.  Vystudovala psychoterapii a sociální práci na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.

Má dvě dcery Helenku a Marušku a je jednou ze zakladatelek Janíčka.

PhDr. Anežka Janátová

psycholožka a zakladatelka o.p.s.

 
 

Psycholožka, jež se věnuje pedagogické psychoterapeutické činnosti, přednáškám a vedení mezinárodních sympozií. Vyučuje v Akademii sociálního umění TABOR.
Po získání doktorátu v oboru pracovala několik let jako výzkumný pracovník, poté působila jako psycholožka v pedagogicko-psychologické poradně a v Jedličkově ústavu v Praze, kde byla tři roky také ředitelkou. V roce 1992 založila Spolek pro léčebnou pedagogiku,sociální a uměleckou terapii v ČR, jehož je dodnes předsedkyní. V roce 1993 vytvořila koncepci Ateliéru léčebné pedagogiky a sociální terapie při Institutu pedagogiky volného času (soukromá, státem uznaná škola) a vedla jej do roku 1997, kdy založila Akademii sociálního umění TABOR. V Akademii TABOR vyučuje zejména následující témata: člověk jako tvůrce vlastního osudu; prostor a čas – dimenze lidské existence; sociální handicap; logoterapie; dramaterapie; biografická práce.
V roce 1993 iniciovala vznik Nadace Tábor a Sociálně terapeutického centra Tábor v Nové Vsi nad Popelkou, jehož součástí je biologicko-dynamické zemědělství. Je konzultantkou několika chráněných dílen a spolupracuje s waldorfskými školami v ČR a také s dětským klubem Janíček.