Modelování

Hmat je nejintimnější ze smyslů a zprostředkovává nám jednu z prvních zkušeností se světem.

K modelování využíváme hlavně včelí vosk s příměsí lanolinu. Je to velmi příjemná a voňavá hmota s dobrou plasticitou. Včelí vos má v sobě hodně tepla, světla a lehkosti. Děti s ním pracují rády, neboť je teplejší než hlína. Ruka vosk taví a činí ho tvárným. Děti se musí při setkání s hmotou trochu překonávat, zapojit do procesu vůli. Aktivně zápasí s hmotou a učí se jí vtisknout tvar. Rytmický pohyb harmonizuje vnitřní procesy a rozvíjí jemnou motoriku. Jemné pohyby prstů a přesné pozorování tvarů mají zpětně vliv na myšlení a zručnost dětí. Práce s voskem uklidňuje a přivádí děti k sobě.

Od nejjednodušších tvarů postupujeme k zvířatům a rostlinám. Od uzavřených forem se dostáváme ke složitějším předmětům s vnitřním členěním. Podobně jako prehistorických člověk nejprve objevoval oblé tvary a postupně pak přecházel k objevování tvarů s vnitřním prostorem.

Učíme se také pracovat s hlínou a objevujeme i další plastické hmoty.