Eurytmie

Tanec a pohyb

Eurytmie je umělecká pohybová výchova, která harmonickým způsobem celostně rozvíjí lidskou bytost v její tělesné, duševní i duchovní složce. Tento přímý kvalitativní zážitek vnitřní harmonie lidské bytosti vede k celistvému rozvoji člověka bez ohledu na jeho věk. Eurytmie je slovo původem z řečtiny. Spojuje v sobě dva významy „eu“, tj. krásný (ve smyslu harmonický), a „rytmus“. Ve vzdělávání se objevil se vznikem waldorfských škol před více než devadesáti lety a od té doby je součástí jejich pedagogické praxe od mateřské školy až po maturitu i trvalou součástí vzdělávání učitelů waldorfských škol.

Původně vznikla eurytmie jako jevištní umělecká forma pohybu. Je charakterizována jako „viditelná řeč“ a „viditelný zpěv“. Má za úkol předvést viditelně v pohybu těla to, co se v prostoru odehrává ve chvíli, kdy zní hudba nebo mluvený, umělecky ztvárněný text. Celé lidské tělo se v té chvíli stává nástrojem řeči, či hudby. Formuje prostor tak, jako hrtan a jiné orgány umožňující řeč formují proud vzduchu, když tvoří zvuk.

eurytmii v předškolním věku říká Vlasta Šimková: „První krůčky do světa vedou do míst plných radosti a fantazie, do „pohádky“. Pomocí kouzelných pláštíků se přeneseme do zahrady plné zvířátek i kouzelných bytostí.